Rośliny do filtracji wody


WYKAZ ROŚLIN DO FILTRACJI I OCZYSZCZANIA WODY:

Wyżej wymienione rośliny znajdują się w naszej ofercie sprzedaży w zakładce SKLEPOTO PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI FILTRUJĄCYCH I OCZYSZCZAJĄCYCH W/W ROŚLIN:

(FILTR GLEBOWO KORZENIOWY)

Najskuteczniejsze oczyszczanie wody w oczku wodnym, zapewnia oczyszczalnia glebowo - korzeniowa, obsadzona odpowiednimi roślinami. Oprócz działania oczyszczającego uzyskujemy dodatkowy efekt estetyczny. Wykonanie takiej oczyszczalni jest dość proste i możliwe do wykonania dla przeciętnego właściciela oczka wodnego.


wygląd rzeczki(filtra) w czasie pracy


Zasady działania:

Woda z oczka wodnego powoli lecz ciągle przepływa przez systemy korzeniowe roślin. Im wolniejszy jest przepływ tym skuteczniejsze jest oczyszczanie. System filtracyjny powinien działać ciągle, aby korzenie roślin były stale zaopatrywane w wodę i tlen. Wyschnięcie oczyszczalni oznaczałoby koniec działalności oczyszczających mikroorganizmów oraz ich śmierć.


Budowa:

Najprostszym sposobem będzie wykonanie wolno płynącej wąskiej rzeczki, wpadającej do oczka. Budowa tej oczyszczalni (rzeczki) zależy od ukształtowania terenu przyległego do oczka.

1.. Jeśli teren wokół oczka jest wzniesiony wykorzystujemy naturalny spadek terenu i rzeczkę zagłębiamy w gruncie.


Przekrój poprzeczny rzeczki zagłębionej w gruncie2.. Jeżeli teren jest płaski lub poziom wody jest wyższy niż poziom gruntu (oczko wzniesione), rzeczka powinna być wzniesiona ponad lustro wody w oczku.


Przekrój poprzeczny rzeczki wzniesionej ponad grunt
Wykonanie wariantu pierwszego:

Robimy wykop gł. ok. 20cm, szer ok. 1m. Wykładamy go folią do oczek wodnych, następnie wypełniamy prawie po brzegi płukanym żwirem lub grysem (8 - 16mm.) i obsadzamy odpowiednimi roślinami w ilości około 6 - 10 szt. na mb. Montujemy pompę oraz rurę do zasilenia naszej rzeczki w wodę z oczka.


Wykonanie wariantu drugiego:

Z palisady, kołki drewniane śr. 8 - 10cm. Wkopujemy je po obu stronach aby stworzyć brzegi rzeczki wzniesionej ponad lustro wody w oczku. Wykładamy to folią do oczek wodnych, którą przymocowujemy do boków palisady Wysypujemy grysem i obsadzamy roślinami. Montujemy pompę.

Minimalna dł. rzeczki do oczka o wymiarach 4x5 m. powinna być około 8 - 10mb. Im rzeczka będzie dłuższa i szersza tym lepiej spełni swoją funkcję.

Wykaz odpowiednich roślin do obsadzenia rzeczki : sity, trzcina, tataraki, pałki, irysy, mięta wodna.


Wpływ wody do rzeczki, przekrój podłużnyWpływ wody do oczka, przekrój podłużny


Istnieje możliwość zlecenia naszej firmie wykonania takiego filtra wraz z pełnym obsadzeniem roślinami. Po bliższe informacje prosimy kontakt z naszą firmą.