OTO PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI FILTRUJĄCYCH I OCZYSZCZAJĄCYCH  ROŚLIN WODNYCH 

(FILTR GLEBOWO KORZENIOWY)

Najskuteczniejsze oczyszczanie wody w oczku wodnym, zapewnia oczyszczalnia glebowo - korzeniowa, obsadzona odpowiednimi roślinami. Oprócz działania oczyszczającego uzyskujemy dodatkowy efekt estetyczny. Wykonanie takiej oczyszczalni jest dość proste i możliwe do wykonania dla przeciętnego właściciela oczka wodnego.

Zasady działania:

Woda z oczka wodnego powoli lecz ciągle przepływa przez systemy korzeniowe roślin. Im wolniejszy jest przepływ tym skuteczniejsze jest oczyszczanie. System filtracyjny powinien działać ciągle, aby korzenie roślin były stale zaopatrywane w wodę i tlen. Wyschnięcie oczyszczalni oznaczałoby koniec działalności oczyszczających mikroorganizmów oraz ich śmierć. Filtr (naszą rzeczkę )uruchamiamy wczesna wiosną i gasimy jesienią 

Budowa:

Najprostszym sposobem będzie wykonanie wolno płynącej wąskiej rzeczki, wpadającej do oczka. Budowa tej oczyszczalni (rzeczki) zależy od ukształtowania terenu przyległego do oczka.

1.. Jeśli teren wokół oczka jest wzniesiony wykorzystujemy naturalny spadek terenu i rzeczkę zagłębiamy w gruncie 

2.. Jeżeli teren jest płaski lub poziom wody jest wyższy niż poziom gruntu (oczko wzniesione), rzeczka powinna być wzniesiona ponad lustro wody w oczku.Rzeczka powinna być zrobiona kaskadowo z lekkimi zakłębieniami żeby w razie braku prądu rośliny kiedy pompa nie podaje wody pozostawały cały czas w wodzie .Wykonanie wariantu pierwszego:

Robimy wykop gł. ok. 20cm, szer ok. 1m. Wykładamy go folią do oczek wodnych, następnie wypełniamy prawie po brzegi płukanym żwirem lub grysem (8 - 16mm.) i obsadzamy odpowiednimi roślinami w ilości około 6 - 10 szt. na mb. Montujemy pompę oraz rurę do zasilenia naszej rzeczki w wodę z oczka.

Wykonanie wariantu drugiego:

Z palisady, kołki drewniane śr. 8 - 10cm. Wkopujemy je po obu stronach aby stworzyć brzegi rzeczki wzniesionej ponad lustro wody w oczku. Wykładamy to folią do oczek wodnych, którą przymocowujemy do boków palisady Wysypujemy grysem i obsadzamy roślinami. Montujemy pompę.

Minimalna dł. rzeczki do oczka o wymiarach 4x5 m. powinna być około 8 - 10mb. Im rzeczka będzie dłuższa i szersza tym lepiej spełni swoją funkcję.

Wykaz odpowiednich roślin do obsadzenia rzeczki : sity, trzcina, tataraki, pałki, irysy, mięta wodna ,manna mielec itp.

Efekty filtracji wody w naszym oczku wodnym powinne być widoczne po ok 2 tygodni od uruchomienia naszego filtra ,Po dobór odpowiednich roślin proszę się zwrócić do naszej firmy chętnie służymy pomocą